Ονοματισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά μέχρι την Πέμπτη 11-07-2024 και ώρα 10.00 μ.μ. μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

Ορισμός υπεραρίθμων:

Λειτουργικά κενά: