Λειτουργικά κενά και υπεραριθμίες ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ60 ΕΑΕ

Σύμφωνα με την με αριθμ. 18/02-07-2024 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πιερίας διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της αρμοδιότητάς μας.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πιερίας καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδων:

α) ΠΕ60/Νηπιαγωγών και ΠΕ70/Δασκάλων Γενικής Αγωγής και
β) ΠΕ60/Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

των Σχολικών Μονάδων του πίνακα που ακολουθεί, που επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι/ες, να υποβάλουν δήλωση επιθυμίας υπεραριθμίας ή μη στη στον Διευθυντή/ντρια/Προϊστάμενο/νη της σχολικής τους μονάδας.

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊσταμένοι/νες των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας στις οποίες έχουν διαπιστωθεί λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60, να αποστείλουν στη Δ/νση Π.Ε. Πιερίας (γραφείο ΠΥΣΠΕ) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.pie.sch.gr συμπληρωμένο ΜΟΝΟ τον Πίνακα Δηλώσεων προσωπικού, με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας που επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, έως την Πέμπτη 4-7-2024 και ώρα 10.00 μμ. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας θα ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία μας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ: