Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-24