Πρόσκληση για Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (για όσους δεν έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για το σχολικό έτος 2023-2024), έως και την Πέμπτη 20-06-2024, ώρα 15.00 στο email: mail@dipe.pie.sch.gr