Πρόσκληση για Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Καλούμε

Τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/1996 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας από την Παρασκευή 25-05-2024 έως και την Παρασκευή 09-06-2024 στο mail@dipe.pie.sch.gr.

Οι προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων αναφέρονται στην με αριθμ.114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024» (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Αμοιβαίες Μεταθέσεις).