Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές