Υπενθύμιση διατάξεων για προγραμματισμό χορήγησης μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ