Εγκύκλιος για την έγκριση α) παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 48877/Δ3/14-05-2024 εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών:

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό,
β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή και
δ) για την υποστήριξη από Ειδικό Ιδιώτη Βοηθό

μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.