Παράταση προθεσμίας για διαδικασίες αναπληρωτών

Κατόπιν ενημέρωσης από την ΕΔΥΤΕ, ότι λόγω της αθρόας συμμετοχής των ενδιαφερομένων παρουσιάζονται εύλογες καθυστερήσεις στο σύστημα για τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης, σας ενημερώνουμε ότι για σήμερα 7/9 δίνεται χρονικό διάστημα από τις 15:00 έως τις 17:00 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία (ψηφιακή σήμανση στο Myschool, καταχώριση στοιχείων από τους προσληφθέντες στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης).