Ενημέρωση για το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Λόγω διάλυσης της βουλής, όλες οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών έχουν παγώσει και θα ζητηθεί ξανά εξαίρεση. Θα αποσταλούν νέες οδηγίες και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.