Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ και σε φορείς αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 6-18/4/2023