Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2023-24 (ορθή επανάληψη)

Επικαιροποιημένη ως προς τον Πίνακα Γ του Παραρτήματος 2 (Κέντρα /Δομές Φιλοξενίας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης)