Ημερίδα με θέμα «Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου: Στρατηγικές παρέμβασης»