1ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Κιλκίς: “Δημιουργικότητα και Φαντασία στη Σχολική τάξη”