Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμμα Erasmus+ (10o ΔΣ Κατερίνης)