Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
από Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 έως και Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023