Έγκριση παροχής κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια του 10ου Δημ. Σχολείου Κατερίνης