Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» της ΔΠΕ Πιερίας

Ανακοινοποίηση (προσθήκη καταληκτικής ημερομηνίας)

Για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων πρέπει:

  1. Πριν την έναρξη του προγράμματος να έχουν κάνει εγγραφή στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον παρακάτω σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/
  2. Να αποστείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: mail@dipe.pie.sch.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022.