Τοποθετήσεις αναπληρωτών (21/11/2022)

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές στις 21-11-2022 αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης από την Πέμπτη 24-11-2022 έως και την Παρασκευή 25-11-2022.