Ημερίδα με θέμα “Νεότερες εξελίξεις στην τεχνολογία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1”