Ανάληψη υπηρεσίας νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών

Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης  30-09-2022, αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ):

• Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 .

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες  από τη Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.