Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας (Αύγουστος 2022)