Αποσπάσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (01-09-2022 – ανακοινοποίηση)

(ανακοινοποίηση στις 02/09 ως προς τον κλάδο ΠΕ70)