Συμπληρώσεις ωραρίου εκπαιδευτικών (ανακοινοποίηση)

ανακοινοποίηση στις 30/08 11:40 ως προς τον κλάδο ΠΕ06