Ορισμός Σχολείων με αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου