Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεραρίθμων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά μέχρι την Παρασκευή 12-08-2022 και ώρα 13.00 μ.μ. μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.


Λειτουργικά υπεράριθμοι:


Λειτουργικά κενά ανά ομάδες: