Χαιρετισμός νέας Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα και θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας καλή και εποικοδομητική συνεργασία. Διαδέχομαι την εξαιρετική συνάδελφο κα. Φλώρα Σορώτου, η οποία υπηρέτησε επιτυχημένα και αποτελεσματικά τη θητεία της στη θέση αυτή και την ευχαριστώ για την καίρια και αναλυτική ενημέρωση που μου προσέφερε.
Η πρότερη εμπειρία μου ως εκπαιδευτικός, ως Διευθύντρια σχολικής μονάδας επί σειράς ετών, αλλά και η θητεία μου ως Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μου προσέφεραν την δυνατότητα αναγνώρισης της ευθύνης που συνεπάγεται η θέση που αναλαμβάνω.
Υπόσχομαι ότι θα δουλέψω στο μέγιστο βαθμό, ώστε να ανταποκριθώ στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, των λειτουργών αυτής, των μαθητών/τριών και των γονέων και κηδεμόνων.
Δεσμεύομαι ότι θα υπηρετήσω με συνέπεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση και διαφάνεια και θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής μας και τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για να τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια απαιτείται η διαρκής και εποικοδομητική συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αλλά και τους γονείς των μαθητών/τριών μας, τις δημοτικές αρχές, κρατικές δομές και φορείς, με σκοπό πάντα τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την εκπαιδευτική κοινότητα.
Λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, τα στελέχη της εκπαίδευσης και προπάντων οι εκπαιδευτικοί υπερέβαλαν εαυτούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ευαισθησία, επαγγελματισμό και ευσυνειδησία κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρουν εκπαίδευση και παιδεία σε υψηλότατο βαθμό.
Βασικοί συνεργάτες στο νέο ξεκίνημα είναι και το αξιολογότατο ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης, οι Προϊστάμενοι/ες Τμημάτων, το διοικητικό προσωπικό και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, των οποίων η βοήθεια είναι πολύτιμη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της αποδοτικής υπηρεσιακής λειτουργίας.
Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να οραματιστούμε και να επιτύχουμε:
Ένα σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα βασιζόμενο στην επικοινωνία και τη συνεργασία όλων των μελών της με πνεύμα ομαδικό και συμμετοχικό.
Ένα σχολείο μαθητοκεντρικό, συμπεριληπτικό, αειφόρο, ψηφιακό, δημοκρατικό που υπηρετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και προάγει τον πολιτισμό.
Ένα σχολείο που θα αποτελεί πυρήνα βιωματικής μάθησης, θα καλλιεργεί ολόπλευρα την προσωπικότητα των παιδιών, θα είναι ανοικτό στις ιδέες και στην κοινωνία, στην γνώση και το μέλλον, θα αξιοποιεί κάθε σύγχρονο εργαλείο και θα θέτει ως βασική προτεραιότητά του το μαθητή/τρια.
Σ’ αυτή την προσπάθεια ζητώ τη συνέργεια όλων, προσδοκώντας σε μια ουσιαστική και γόνιμη συνεργασία στο σημαντικό και πολυσύνθετο έργο που επιτελείται σφυρηλατώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης.
Συμπορευόμενοι/ες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές προκλήσεις, λειτουργώντας με την πεποίθηση ότι τα παιδιά είναι το κέντρο, η ελπίδα, το όραμα, η κινητήρια δύναμη, το παράθυρο στο μέλλον.

Με εκτίμηση,
Τριανταφυλλίδου Παρθένα
Διευθύντρια Π.Ε. Πιερίας