Σχετικά με τη διευκόλυνση ορκωμοσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από άλλες Δ/νσεις στη ΔΙΠΕ Πιερίας

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι, λόγω σοβαρού κωλύματος που προβλέπεται στο ΦΕΚ διορισμού, δεν δύνανται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που διορίζονται και επιθυμούν να ορκιστούν, να αναλάβουν υπηρεσία και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, να μας γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή στο τηλέφωνο 2351351170, αφού πρώτα έλθουν σε επικοινωνία και έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του διορισμού τους.

Πληροφορίες: Βαρσάμογλου Ιωάννης