Λειτουργικά κενά & υπεραριθμίες (ανακοινοποίηση)

[ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 05/08/22 12:45 ]

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊσταμένοι/νες των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας στις οποίες έχουν διαπιστωθεί λειτουργικές υπεραριθμίες, να αποστείλουν στη Δ/νση Π.Ε. Πιερίας (γραφείο ΠΥΣΠΕ) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.pie.sch.gr συμπληρωμένο τον πίνακα δηλώσεων προσωπικού, με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας που επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, έως την Δευτέρα 8-8-2022 και ώρα 11.30 π.μ.


Λειτουργικά κενά:


Λειτουργικές υπεραριθμίες: