Έγγραφα νεομετατεθέντων

Οι εκπαιδευτικοί που με την πρόσφατη διαδικασία μεταθέσεων έχουν μετατεθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα κάτωθι έγγραφα και να τα αποστείλουν στο e-mail: misthpie@sch.gr.