Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθλητικών Φορέων για έκδοση Αδειών Εισόδου στις σχολικές μονάδες