Βελτιώσεις-Οριστικές Τοποθετήσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας – Α΄ Φάση

Σύμφωνα την παρ.15, του αρθ.15, του Π.Δ. 50/96, αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν σε μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, μέχρι την Δευτέρα 16/05/2022.