Εκπαιδευτικοί στη διάθεση και οργανικά κενά μετά την Α΄ φάση βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων που μετά τις τοποθετήσεις – βελτιώσεις δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανική θέση και παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας, να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης στα συγκεκριμένα εναπομείναντα οργανικά κενά έως τη Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 10.00 π.μ. στο email: mail@dipe.pie.sch.gr


Εκπαιδευτικοί στη διάθεση


Εναπομείναντα οργανικά κενά