Μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς

Η υποχρεωτική αργία της Πρωτομαγιάς, επειδή συμπίπτει με Κυριακή, μετατίθεται τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Επομένως, τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες θα αρχίσουν την Τρίτη 3 Μαΐου.