Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΙ.Π.Ε. Πιερίας (Μάρτιος 2022)