Μοριοδότηση αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδος, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Από τις 14-3-2022 έως και τις 17-03-2022 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις και ως εκ τούτου δύναται να γίνει διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.