Παράταση ημερομηνίας καταγραφής ψηφιακού εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων

Η καταγραφή του ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο “Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων” που λειτουργεί μέσω του συνδέσμου http://inventory.sch.gr, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 11-2-2022.