Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμμα Erasmus+

Το Δημοτικό Σχολείο Παλιού Κεραμιδίου ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης (αεροπορικώς) στην Ιταλία και στην πόλη Φλωρεντία.

Η προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00.