Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό στην Ειδική Αγωγή