Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Προθεσμία αιτήσεων – δηλώσεων περιοχών προτίμησης:

από την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022