Έναρξη λειτουργίας Συστήματος Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εμπλουτισμού των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τα Σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας έχει υλοποιήσει Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στον ιστότοπό της.

Μέσω του συστήματος μπορεί να υποβληθεί αίτηση για:

 • Άδεια διευθυντή/προϊσταμένου σχολικής μονάδας (μεταξύ των οποίων και «άδεια ολιγόωρης απουσίας»)
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας
 • Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση εργασίας
 • Βεβαίωση συνυπηρέτησης
 • Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
 • Φύλλο μητρώου
 • Οποιαδήποτε άλλη αίτηση, επιλέγοντας «Άλλο» στο πεδίο «Είδος αίτησης».

Η επαλήθευση ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, συνεπώς οι αιτούντες θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ.

Το απαντητικό έγγραφο μπορεί είτε να αποσταλεί στο e-mail των αιτούντων στο ΠΣΔ (όνομα@sch.gr), είτε να τους παραδοθεί διά ζώσης στην έδρα της Διεύθυνσης (λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για ορισμό συγκεκριμένου ραντεβού).

Το σύστημα υποστηρίζει την αποστολή συνημμένου αρχείου για υποστηρικτικά έγγραφα που πιθανώς να απαιτούνται για την αίτηση.

Ειδικά για την περίπτωση άδειας ολιγόωρης απουσίας διευθυντών/προϊσταμένων, η Διεύθυνση διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί το αίτημα, χωρίς όμως να αποστέλλει απαντητικό έγγραφο.

Από την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, το νέο αυτό σύστημα θα είναι ο αποκλειστικός τρόπος υποβολής αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Κατά την αρχική δοκιμαστική λειτουργία, ελπίζουμε στη δική σας ανατροφοδότηση για την επίλυση των δυσλειτουργιών που ενδεχομένως θα παρατηρηθούν.

Πρόσβαση στο σύστημα μπορείτε να έχετε με οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:

 • Επιλέγοντας το εικονίδιο «Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης» στον ιστότοπο της Διεύθυνσης
 • Επιλέγοντας το μενού: Προσωπικό > Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης
 • Επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση: https://dipe.pie.sch.gr/prosopiko/ypovoli-ilektronikis-aitisis