Έκφραση ευχαριστιών προς τους συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικούς της ΔΙΠΕ Πιερίας