ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΠΕ 03.09.2021

Συμπληρώσεις ωραρίου εκπαιδευτικών

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (Ανακοινοποίηση)

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

ΠΕ70 Δασκάλων

ΠΕ79 Μουσικής

ΠΕ86 Πληροφορικής

ΠΕ91.01 Θεατρική Αγωγή (Ανακοινοποίηση)

Αμοιβαίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Αμοιβαίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις – τοποθετήσεις

Αποσπάσεις – τοποθετήσεις