Επισήμανση για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:00 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και η καταχώριση των στοιχείων από τον αναπληρωτή στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και η αποδοχή από τον ίδιο της ψηφιακής σύμβασης.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Διεύθυνση ΠΕ Πιερίας