Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψήφιων Διευθυντών για τη Θέση Δντή στο 6θ Δημ. Σχ. Αιγινίου

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα τελικής βαθμολογίας, έως και την Παρασκευή 23-7-2021.