ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΟΥ 2ου Δ.Σ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  εκδρομή του 19ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης  στη Βουλή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή μαθητών του 11ου Δ.Σ. Κατερίνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών/τριών της ΣΤ' τάξης του σχολείου μας στη Βουλή-Αθήνα (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μειοδοτικής οικονομικής προσφοράς, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης  μαθητών και μαθητριών του 12ου Δημοτικού Σχολείου  Κατερίνης, στην Βουλή των Ελλήνων

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εκπαιδευτική εκδρομή του Δ.Σ Παραλίας στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Βουλή του 2ου Δημ. Σχ. Λιτοχώρου

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση: Erasmus

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων)