Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και Επιμορφωτικές Δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2017-18

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Συγκρότηση Επιτροπής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3/ήμερη εκδρομή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης  στη Βουλή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικονομικής προσφοράς για την επίσκεψη στη Βουλή των μαθητών της ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών και μαθητριών της  ΣΤ΄ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου στη Βουλή  - Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικονομικής προσφοράς, για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών/τριών της  ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου  Κατερίνης, στην Αθήνα (Βουλή)

Οδηγίες για τις σχολικές μονάδες που δεν λειτούργησαν στις 17-11-2017

Σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου