Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων της ΔΙ.Π.Ε Πιερίας

Πίνακας νηπιαγωγείων

Πίνακας Δημοτικών Σχολείων

Υπόδειγμα αίτησης

Υπόδειγμα Υπ. δήλωσης

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης δασκάλου συνεργάτη στο ΕΚΦΕ Πιερίας

Διαβάστε εδώ

Διαβάστε εδώ

Διαβάστε εδώ

Διαβάστε εδώ

Διαβάστε εδώ