Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων

Κλάδοι ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας

Κλάδος ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Κλάδοι ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας