Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας, παρέμειναν κλειστές, κατά περίπτωση - όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα - σήμερα 19-1-2017, ημέρα Πέμπτη.

 
Α/Α Σχολική Μονάδα Αιτία Διακοπής Λειτουργίας Σχ. Μονάδας Δήμος
1 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Χιονόπτωση και Παγετός Κατερίνης
2 Δημοτικό Σχολείο Ρητίνης Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Χαμηλές Θερμοκρασίες
3 Δημοτικό Σχολείο Ελατοχωρίου Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Χαμηλές Θερμοκρασίες
4 Δημοτικό Σχολείο Μεσαίας Μηλιάς Χιονόπτωση και Παγετός
5 Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Χιονόπτωση και Παγετός
6 Νηπιαγωγείο Ρητίνης Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Χαμηλές Θερμοκρασίες
7 Δημοτικό Σχολείο Παλαιόστανης Χιονόπτωση και Παγετός Πύδνας - Κολινδρού
8 1ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Χιονόπτωση και Παγετός
9 2ο Δημοτικο Σχολείο Κολινδρού Χιονόπτωση και Παγετός
10 1ο Νηπιαγωγείο Κολινδρού Χιονόπτωση και Παγετός
11 2ο Νηπιαγωγείο Κολινδρού Χιονόπτωση και Παγετός

 

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι σχολικές μονάδες, Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας λειτουργούν κανονικά, σήμερα 18-1-2017, ημέρα Τετάρτη.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας συστήνει στους/στις Διευθυντές/ύντριες, Προϊσταμένους/ες όλων των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Πιερίας, αύριο Παρασκευή 13-1-2017 να ελέγξουν την κατάσταση και τη λειτουργία όλων των συστημάτων των σχολικών τους μονάδων καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στους αύλιους χώρους και να μας ενημερώσουν εγγράφως.

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Συριανίδης

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας παρέμειναν κλειστές λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός), σήμερα 17-1-2017, ημέρα Τρίτη.

 
Α/Α Σχολική Μονάδα Δήμος
1 1ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πύδνας - Κολινδρού
2 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού
3 Δημοτικό Σχολείο Παλαιόστανης
4 1ο Νηπιαγωγείο Κολινδρού
5 2ο Νηπιαγωγείο Κολινδρού

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Παρασκευή 13-1-2017 τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία των τριών Δήμων της Πιερίας, με απόφαση των Δημάρχων λόγω παγετού και επικίνδυνων συνθηκών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.

Κατερίνη, 12-1-2017

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Συριανίδης